Walter Vermeulen

dr. w.j.v. vermeulen

Dr. Walter J.V. Vermeulen (1958) is Associate Professor ‘duurzame productie en consumptie’ bij het Departement Innovatie- en Milieuwetenschappen, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Na de studie sociologie (Leiden, 1984) werkte hij bij de VU Amsterdam (1985-1986), Universiteit Utrecht (1986-1992) en TNO (1992-1996).
Zijn werk is gericht op het leggen van verbindingen tussen enerzijds prescriptieve theorieën en methodieken voor duurzame productie en consumptie en anderzijds (kwantitatieve) wetenschappelijke analyses van de praktijken van toepassing van die theorieën en methodieken vanuit een brede sociaal wetenschappelijke benadering. Hij analyseert, bij voorkeur in onderlinge samenhang, mogelijke verklaringen vanuit het terrein van de bedrijfskunde, innovatiewetenschap, bestuurskunde, sociologie en milieuwetenschappen. Meer recent ligt de nadruk van het onderzoek op duurzame innovaties en op governance van duurzaamheid in mondiale productketens.
Vermeulen heeft meer dan 30 artikelen gepubliceerd in internationale vakbladen. Bovendien is hij lid van de Editorial Boards van vier wetenschappelijke: de tijdschriften ‘Sustainable Development’, ‘Business Strategy and the Environment’, ‘Corporate Social Responsibility and Environmental Management’ en ‘Progress in Industrial Ecology’. Hij is tevens Program Leader van de internationale master Sustainable Development en actief als Vice-President van de International Sustainable Development Research Society.
english